12 km. sti langs Danmarks smukkeste kyst

Hele 12 kilometer naturskøn cykel- og gangsti hele vejen
langs kysten fra Gjerrild over Bønnerup til Fjellerup.

Fjellerup-Bønnerup stien på 4,3 km. blev anlagt langs
den gamle redningsvej allerede i 1989 og forbindes via den
nye sti med den eksisterende cykelsti langs havet i Bønnerup.
Stien mellem Gjerrild og Bønnerup skulle egentlig først have
set dagens lys på et senere tidspunkt, men på grund af
fordelagtige EU-tilskudsmuligheder blev arbejdet fremskyndet.

Stien består af to afsnit. Dels de 2,6 km. fra Gjerrild til
Gjerrild Nordstrand
, hvor cykelstien er belagt med i asfalt.
Dels de 4,4 km. sti fra Nordstranden til Bønnerup. På denne
strækning er stien belagt med grus. Den asfalterede strækning
har kostet godt 932.000 kr., mens grusvejen, der er næsten
dobbelt så lang, har kostet godt 96.000 kr. - begge stier har fået
EU-tilskud på 40 procent.I øvrigt er stierne anlagt med udstrakt
velvilje fra lokale lodsejere og underlagt bestemmelserne i
Naturbeskyttelsesloven. Og derfor må man rent faktisk -
af hensyn til dyrelivet - ikke færdes på kyststien efter
solnedgang og til kl.ca.7.00.

Banen-mod-Glesbog.jpg
Turen ad cykelstien langs stranden kan kombineres med en tur ad den gamle jernbane til Glesborg

Fra: Gjerrild Nordstrands Grundejerforening