Karlby Klint - Hvad er mosdyr?http://www.naturnet.dk/inddatering/getimage_tb.asp?TableID=217&DataField=Thumb&IdentityColumn=GeologiID&ID=67

 

 

Navnet forvirrer: Mos-dyr. Det antyder, at organismen er en mellemting mellem en plante og et dyr. Mosdyr er små kolonidannende dyr, der fortrinsvis lever på havbunden. Navnet har muligvis sin oprindelse i dyrets formeringsmekanisme. Det er nemlig kun begyndelsen af en lille ny mosdyrkoloni, der foregår ved kønnet formering. Resten af udviklingen foregår ved noget så ordinært som knopskydning. Præcis som var det en plante, der skød op af jorden, voksede og forgrenede sig. – Mosdyrenes skeletter findes nemt på opskyllet tang langs kysterne i dag. Men vil man gerne se og selv finde fossile mosdyr, er det en rigtig god ide at tage til Karlby og Sangstrup Klint på Djursland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Copyright: Peter Warna-Moors, GEUS.


Adgang og ejerforhold

Der er offentlig adgang til begge steder.

Færdsel på stedet

Vær opmærksom på, at markerne oven for klinterne næsten går helt ud til randen. Man bør kun færdes ovenfor klinten efter tilladelse hos ejer. Stedet er til tider en ”gummistøvlelokalitet”, da vandet visse steder når et stykke op ad klinten. Ved indsamling af fossiler skal man være opmærksom på risikoen ved nedfaldende blokke. Stå derfor aldrig under større udhæng ved klinten.

 

Stifinder

Kør til Grenaa. Klinterne ligger blot 10 km nord herfor ud til Gjerrild Bugt. Fra Grenaa køres mod Sangstrup. Fortsæt til Hjembæk og videre ud til en lille p-plads, der ligger ved et par fiskerhytter. Cykelrute 25 går lige forbi stedet.

 

Hvad kan man se

Klik for at se filenKarlby Klint.pdf